Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ListControl.SaveViewState ()

.NET Framework (current version)
 

Uloží aktuální stav zobrazení ListControl -odvozenou ovládacího prvku a položek, které obsahuje.

Obor názvů:   System.Web.UI.WebControls
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

protected override object SaveViewState()

Návratová hodnota

Type: System.Object

Object Obsahující uložený stav ListControl ovládacího prvku.

SaveViewState Metoda je volána pomocná metoda ListControl ovládací prvek pro uložení stavu ovládacího prvku.

System_CAPS_notePoznámka

Tato metoda používá primárně vývojáři ovládacího prvku při rozšíření ListControl ovládacího prvku.

.NET Framework
K dispozici od 1.1
Zpět na začátek
Zobrazit: