Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda HyperLinkField.CopyProperties (DataControlField)

.NET Framework (current version)
 

Zkopíruje vlastnostmi aktuálního HyperLinkField objekt pro zadaný objekt.

Obor názvů:   System.Web.UI.WebControls
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

protected override void CopyProperties(
	DataControlField newField
)

Parametry

newField
Type: System.Web.UI.WebControls.DataControlField

DataControlField-Odvozeného objektu, který obdrží kopii.

CopyProperties Metoda je volána metodou DataControlField.CloneField Metoda kopírovat vlastnosti aktuální HyperLinkField objektu do druhého.

.NET Framework
K dispozici od 2.0
Zpět na začátek
Zobrazit: