Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Konstruktor GridViewColumnsGenerator ()

.NET Framework (current version)
 

Inicializuje novou instanci GridViewColumnsGenerator třídy.

Obor názvů:   System.Web.UI.WebControls
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

public GridViewColumnsGenerator()

.NET Framework
K dispozici od 4.5
Zpět na začátek
Zobrazit: