Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost GridView.SortedAscendingCellStyle

.NET Framework (current version)
 

Získá nebo nastaví styl CSS GridView sloupcem, pokud je sloupec seřadit ve vzestupném pořadí.

Obor názvů:   System.Web.UI.WebControls
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

[PersistenceModeAttribute(PersistenceMode.InnerProperty)]
public TableItemStyle SortedAscendingCellStyle { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Web.UI.WebControls.TableItemStyle

true Jestliže styl aplikován GridView řízení, pokud je sloupec seřazené ve vzestupném pořadí, jinak false.

Pokud je tato vlastnost nastavena na true, styl je použit na buňky ve sloupci, když jsou data seřazena vzestupně. Sloupec můžete například zvýrazněn konkrétní barvou, když je typ řazení vzestupně.

.NET Framework
K dispozici od 4.0
Zpět na začátek
Zobrazit: