Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda GridView.OnSorted (EventArgs)

.NET Framework (current version)
 

Vyvolá Sorted událostí.

Obor názvů:   System.Web.UI.WebControls
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

protected virtual void OnSorted(
	EventArgs e
)

Parametry

e
Type: System.EventArgs

System.EventArgs Obsahující data události.

Sorted Po kliknutí na hypertextový odkaz k seřazení sloupce, ale až poté, co je vyvolána událost GridView ovládací prvek zpracovává operace řazení. Tato funkce umožňuje stanovit zpracování událostí metodu, která provádí vlastní rutiny, jako je například vlastní řazení vždy, když dojde k této události.

Vyvolání události spustí obslužnou rutinu události prostřednictvím delegáta. Další informace naleznete v tématu NIB: vyvolání události.

OnSorted Metoda také umožňuje odvozené třídy pro zpracování události bez připojení delegáta. Toto je upřednostňovaný postup pro zpracování událostí v odvozené třídě.

Poznámky pro dědice:

Při přepisování OnSorted v odvozené třídě, nezapomeňte volat základní třídy OnSorted Metoda, která zaregistrované delegáty zaznamenána událost.

.NET Framework
K dispozici od 2.0
Zpět na začátek
Zobrazit: