Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda FormView.OnItemCreated (EventArgs)

.NET Framework (current version)
 

Vyvolá ItemCreated událostí.

Obor názvů:   System.Web.UI.WebControls
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

protected virtual void OnItemCreated(
	EventArgs e
)

Parametry

e
Type: System.EventArgs

EventArgs Obsahující data události.

OnItemCreated Metoda je volána FormView ovládací prvek pro vyvolání ItemCreated událostí. Běžně je používána vývojáři ovládacího prvku při rozšíření FormView třídy.

Vyvolání události spustí obslužnou rutinu události prostřednictvím delegáta. Další informace naleznete v tématu NIB: vyvolání události.

OnItemCreated Metoda také umožňuje odvozené třídy pro zpracování události bez připojení delegáta. Toto je upřednostňovaný postup pro zpracování událostí v odvozené třídě.

Poznámky pro dědice:

Při přepisování OnItemCreated v odvozené třídě, nezapomeňte volat základní třídy OnItemCreated Metoda, která zaregistrované delegáty zaznamenána událost.

.NET Framework
K dispozici od 2.0
Zpět na začátek
Zobrazit: