Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

DetailsView.SaveViewState – metoda ()

.NET Framework (current version)
 

Toto rozhraní API podporuje infrastrukturu produkt a není určené k použití přímo z vašeho kódu.

Uloží aktuální stav zobrazení DetailsView ovládacího prvku.

Obor názvů:   System.Web.UI.WebControls
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

protected override object SaveViewState()

Vrácená hodnota

Type: System.Object

Object , Který obsahuje uložený stav DetailsView ovládacího prvku.

SaveViewState Metoda je pomocné metody volány DetailsView ovládacího prvku pro uložení stavu ovládacího prvku.

.NET Framework
K dispozici od 2.0
Zpátky na začátek
Zobrazit: