OnItemInserted – metoda
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

DetailsView.OnItemInserted – metoda (DetailsViewInsertedEventArgs)

 

Vyvolá událost ItemInserted.

Obor názvů:   System.Web.UI.WebControls
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

protected virtual void OnItemInserted(
	DetailsViewInsertedEventArgs e
)

Parametry

e
Type: System.Web.UI.WebControls.DetailsViewInsertedEventArgs

Objekt DetailsViewInsertedEventArgs, který obsahuje data události

OnItemInserted Metoda je volána DetailsView ovládací prvek ke zvýšení ItemInserted události.Je obvykle používán vývojáři ovládacího prvku při rozšiřování DetailsView třídy.

OnItemInserted Metoda umožňuje také odvozené třídy zpracování událostí bez připojení delegáta.Toto je upřednostňovaný způsob zpracování událostí v odvozené třídě.

Poznámky pro dědice:

Při přepsání OnItemInserted v odvozené třídě nezapomeňte volání základní třídy OnItemInserted metody, které registrován delegátů přijímat události.

.NET Framework
K dispozici od 2.0
Zpátky na začátek
Zobrazit:
© 2015 Microsoft