Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda DetailsView.OnItemInserted (DetailsViewInsertedEventArgs)

.NET Framework (current version)
 

Vyvolá ItemInserted událostí.

Obor názvů:   System.Web.UI.WebControls
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

protected virtual void OnItemInserted(
	DetailsViewInsertedEventArgs e
)

OnItemInserted Metoda je volána DetailsView ovládací prvek pro vyvolání ItemInserted událostí. Běžně je používána vývojáři ovládacího prvku při rozšíření DetailsView třídy.

OnItemInserted Metoda také umožňuje odvozené třídy pro zpracování události bez připojení delegáta. Toto je upřednostňovaný postup pro zpracování událostí v odvozené třídě.

Poznámky pro dědice:

Při přepisování OnItemInserted v odvozené třídě, nezapomeňte volat základní třídy OnItemInserted Metoda, která zaregistrované delegáty zaznamenána událost.

.NET Framework
K dispozici od 2.0
Zpět na začátek
Zobrazit: