Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda DetailsView.GetCallbackResult ()

.NET Framework (current version)
 

Vrátí výsledek událost zpětného volání, která je cílena ovládacího prvku.

Obor názvů:   System.Web.UI.WebControls
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

protected virtual string GetCallbackResult()

Návratová hodnota

Type: System.String

Výsledky zpětného volání.

DetailsView Řízení implementuje ICallbackEventHandler rozhraní a používá RaisePostBackEvent k načtení dat a GetCallbackResult Metoda vrátí načtená data do ovládacího prvku.

.NET Framework
K dispozici od 2.0
Zpět na začátek
Zobrazit: