Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda DetailsView.CreateAutoGeneratedRow (AutoGeneratedFieldProperties)

.NET Framework (current version)
 
System_CAPS_notePoznámka

The .NET API Reference documentation has a new home. Visit the .NET API Browser on docs.microsoft.com to see the new experience.

Vytvoří AutoGeneratedField objekt, který reprezentuje pole s automaticky generované řádek pomocí zadaného pole vlastností.

Obor názvů:   System.Web.UI.WebControls
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

protected virtual AutoGeneratedField CreateAutoGeneratedRow(
	AutoGeneratedFieldProperties fieldProperties
)

Návratová hodnota

Type: System.Web.UI.WebControls.AutoGeneratedField

AutoGeneratedField Obsahující pole vlastnosti určené fieldProperties parametr.

CreateAutoGeneratedRow Metoda je volána pomocná metoda DetailsView ovládacího prvku k vytvoření pole automaticky generované řádek pomocí zadaného pole vlastností.

Poznámky pro dědice:

Při rozšiřování DetailsView třídy, můžete přepsat tuto metodu, chcete-li vytvořit vlastní automaticky generované řádkového pole.

.NET Framework
K dispozici od 2.0
Zpět na začátek
Zobrazit: