Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

CommandField – třída

Představuje speciální pole, které zobrazuje příkaz tlačítka provádět výběr, úpravy, vložení nebo odstranění operací jako ovládací prvek vázán na data.

Obor názvů:  System.Web.UI.WebControls
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

public class CommandField : ButtonFieldBase

Typ CommandField zveřejňuje následující členy.

  NázevPopis
Veřejná metodaCommandFieldVytvoří novou instanci třídy CommandField.
Nahoru

  NázevPopis
Veřejná vlastnostAccessibleHeaderTextZíská nebo nastaví text, který je vykreslen jako AbbreviatedText hodnotu vlastnosti některých ovládacích prvků. (Zděděno z DataControlField.)
Veřejná vlastnostButtonTypeZíská nebo nastaví typ tlačítka Zobrazit tlačítko pole. (Zděděno z ButtonFieldBase.)
Veřejná vlastnostCancelImageUrlZíská nebo nastaví adresu URL obrázku pro tlačítko Storno v zobrazení CommandField pole.
Veřejná vlastnostCancelTextZíská nebo nastaví titulek tlačítka Storno v CommandField pole.
Veřejná vlastnostCausesValidationZíská nebo nastaví hodnotu označující, zda je ověření po klepnutí na tlačítko v CommandField pole. (Přepisuje ButtonFieldBase.CausesValidation.)
Chráněná vlastnostControlZíská referenci na ovládací prvek dat, která DataControlField je přidružený objekt. (Zděděno z DataControlField.)
Veřejná vlastnostControlStyleZíská styl ovládacích prvků serveru WWW obsažené DataControlField objektu. (Zděděno z DataControlField.)
Veřejná vlastnostDeleteImageUrlZíská nebo nastaví adresu URL obrázku pro tlačítko Odstranit v zobrazení CommandField pole.
Veřejná vlastnostDeleteTextZíská nebo nastaví titulek v tlačítko Odstranit CommandField pole.
Chráněná vlastnostDesignModeZíská hodnotu určující, zda ovládací prvek pole dat aktuálně zobrazeného v návrhu prostředí. (Zděděno z DataControlField.)
Veřejná vlastnostEditImageUrlZíská nebo nastaví adresu URL obrázku pro tlačítko pro úpravy v zobrazení CommandField pole.
Veřejná vlastnostEditTextZíská nebo nastaví titulek pro tlačítko pro úpravy v CommandField pole.
Veřejná vlastnostFooterStyleZíská nebo nastaví styl zápatí pole dat ovládacího prvku. (Zděděno z DataControlField.)
Veřejná vlastnostFooterTextZíská nebo nastaví text, který je zobrazen v zápatí položky dat ovládacího prvku pole. (Zděděno z DataControlField.)
Veřejná vlastnostHeaderImageUrlZíská nebo nastaví adresu URL obrázku, který je zobrazen v záhlaví položky dat ovládacího prvku pole. (Zděděno z DataControlField.)
Veřejná vlastnostHeaderStyleZíská nebo nastaví styl záhlaví pole dat ovládacího prvku. (Zděděno z DataControlField.)
Veřejná vlastnostHeaderTextZíská nebo nastaví text, který je zobrazen v záhlaví položky dat ovládacího prvku pole. (Zděděno z DataControlField.)
Veřejná vlastnostInsertImageUrlZíská nebo nastaví adresu URL obrázku zobrazit tlačítko Vložit CommandField pole.
Veřejná vlastnostInsertTextZíská nebo nastaví titulek tlačítka Vložit v CommandField pole.
Veřejná vlastnostInsertVisibleZíská hodnotu určující zda DataControlField objekt je zobrazen, pokud je jeho nadřazený ovládací prvek vázán na data v režimu vkládání. (Zděděno z DataControlField.)
Chráněná vlastnostIsTrackingViewStateZíská hodnotu určující zda DataControlField objektu uložení stavu zobrazení. (Zděděno z DataControlField.)
Veřejná vlastnostItemStyleZíská styl jakýkoli textový obsah zobrazen ovládací prvek pole. (Zděděno z DataControlField.)
Veřejná vlastnostNewImageUrlZíská nebo nastaví adresu URL nového tlačítka pro zobrazení obrázku CommandField pole.
Veřejná vlastnostNewTextZíská nebo nastaví titulek na tlačítko Nový v CommandField pole.
Veřejná vlastnostSelectImageUrlZíská nebo nastaví adresu URL obrázku pro tlačítko pro výběr v zobrazení CommandField pole.
Veřejná vlastnostSelectTextZíská nebo nastaví titulek pro tlačítko pro výběr v CommandField pole.
Veřejná vlastnostShowCancelButtonZíská nebo nastaví hodnotu označující, zda se zobrazí tlačítko Storno CommandField pole.
Veřejná vlastnostShowDeleteButtonZíská nebo nastaví hodnotu označující, zda se zobrazí tlačítko Odstranit CommandField pole.
Veřejná vlastnostShowEditButtonZíská nebo nastaví hodnotu označující, zda je zobrazeno tlačítko pro úpravy v CommandField pole.
Veřejná vlastnostShowHeaderZíská nebo nastaví hodnotu označující, zda se sekce záhlaví je zobrazeno v ButtonFieldBase objektu. (Zděděno z ButtonFieldBase.)
Veřejná vlastnostShowInsertButtonZíská nebo nastaví hodnotu označující, zda se zobrazí nové tlačítko CommandField pole.
Veřejná vlastnostShowSelectButtonZíská nebo nastaví hodnotu označující, zda je zobrazeno tlačítko vybrat v CommandField pole.
Veřejná vlastnostSortExpressionZíská nebo nastaví řadicí výraz, který používá ovládací prvek zdroje dat k řazení dat. (Zděděno z DataControlField.)
Veřejná vlastnostUpdateImageUrlZíská nebo nastaví adresu URL aktualizaci tlačítka pro zobrazení obrázku CommandField pole.
Veřejná vlastnostUpdateTextZíská nebo nastaví titulek tlačítka aktualizaci pro CommandField pole.
Chráněná vlastnostValidateRequestModeZíská nebo nastaví hodnotu, která určuje, zda ovládací prvek ověřuje vstupní klienta. (Zděděno z DataControlField.)
Veřejná vlastnostValidationGroupZíská nebo nastaví název skupiny ovládacích prvků ověření ověřit při použití tlačítka ButtonFieldBase klepnutí na objekt. (Zděděno z ButtonFieldBase.)
Chráněná vlastnostViewStateZíská slovník informace o stavu, který umožňuje uložit a obnovit stav zobrazení DataControlField objektu přes více požadavků na stejné stránce. (Zděděno z DataControlField.)
Veřejná vlastnostVisibleZíská nebo nastaví hodnotu označující, zda je vykreslen datové pole ovládacího prvku. (Zděděno z DataControlField.)
Nahoru

  NázevPopis
Chráněná metodaCloneFieldInfrastruktura. Vytvoří kopii aktuální DataControlField-odvozené objekt. (Zděděno z DataControlField.)
Chráněná metodaCopyPropertiesZkopíruje aktuální vlastnosti CommandField na zadaný objekt DataControlField objektu. (Přepisuje ButtonFieldBase.CopyProperties(DataControlField).)
Chráněná metodaCreateFieldVytvoří prázdnou CommandField objektu. (Přepisuje DataControlField.CreateField().)
Veřejná metodaEquals(Object)Určuje, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu. (Zděděno z Object.)
Veřejná metodaExtractValuesFromCellHodnota ovládacího prvku pole data extrahuje z aktuální buňku tabulky a přidá hodnotu zadanou IDictionary kolekce. (Zděděno z DataControlField.)
Chráněná metodaFinalize

Umožňuje objektu pokusit se uvolnit prostředky a provést další operace vyčištění předtím, než je odstraněn při uvolňování paměti.

(Zděděno z Object.)
Veřejná metodaGetHashCodeSlouží jako výchozí funkce hash. (Zděděno z Object.)
Veřejná metodaGetTypeZískává Type aktuální instance. (Zděděno z Object.)
Veřejná metodaInitializeProvádí základní instance inicializace datové pole ovládacího prvku. (Zděděno z DataControlField.)
Veřejná metodaInitializeCellInicializuje zadanou DataControlFieldCell objekt do stavu zadaný řádek. (Přepisuje DataControlField.InitializeCell(DataControlFieldCell, DataControlCellType, DataControlRowState, Int32).)
Chráněná metodaLoadViewStateObnoví zobrazení zdroje dat dříve uložen stav zobrazení. (Zděděno z DataControlField.)
Chráněná metodaMemberwiseClone Vytvoří mělkou kopii aktuálního Object. (Zděděno z Object.)
Chráněná metodaOnFieldChangedVyvolá událost FieldChanged. (Zděděno z DataControlField.)
Chráněná metodaSaveViewStateUloží změny provedené DataControlField zobrazit stav od stránky byla zaúčtována na server. (Zděděno z DataControlField.)
Veřejná metodaToStringVrátí řetězec, který představuje tento DataControlField objektu. (Zděděno z DataControlField.)
Chráněná metodaTrackViewStateZpůsobí, že DataControlField objektu zobrazení stav sledování změn, tak mohou být uloženy do ovládacího prvku ViewState vlastnosti a trvalých přes požadavky na stejné stránce. (Zděděno z DataControlField.)
Veřejná metodaValidateSupportsCallbackUrčuje, zda ovládací prvky obsažené v CommandField podporu zpětná volání objektu. (Přepisuje DataControlField.ValidateSupportsCallback().)
Nahoru

  NázevPopis
Explicitní implementace rozhraníSoukromá vlastnostIDataSourceViewSchemaAccessor.DataSourceViewSchemaInfrastruktura. Získá nebo nastaví schéma přidružené k tomuto DataControlField objektu. (Zděděno z DataControlField.)
Explicitní implementace rozhraníSoukromá vlastnostIStateManager.IsTrackingViewStateInfrastruktura. Získá hodnotu určující zda DataControlField objektu uložení stavu zobrazení. (Zděděno z DataControlField.)
Explicitní implementace rozhraníSoukromá metodaIStateManager.LoadViewStateInfrastruktura. Obnoví pole dat ovládacího prvku zobrazení dříve uloženého stavu. (Zděděno z DataControlField.)
Explicitní implementace rozhraníSoukromá metodaIStateManager.SaveViewStateInfrastruktura. Uloží změny provedené DataControlField zobrazit stav od stránky byla zaúčtována na server. (Zděděno z DataControlField.)
Explicitní implementace rozhraníSoukromá metodaIStateManager.TrackViewStateInfrastruktura. Způsobí, že DataControlField objektu zobrazení stav sledování změn, tak mohou být uloženy do ovládacího prvku ViewState vlastnosti a trvalých přes požadavky na stejné stránce. (Zděděno z DataControlField.)
Nahoru

CommandField Třída je zvláštní pole používají ovládací prvky vázané na data (například GridView a DetailsView) Chcete-li zobrazit příkazová tlačítka, která provádějí odstranění úpravy, vložit nebo vyberte operace. Příkazová tlačítka provádět tyto operace mohou být zobrazeny nebo skryty pomocí vlastnosti uvedené v následující tabulce.

Property

Popis

ShowDeleteButton

Zobrazí nebo skryje tlačítko Odstranit v CommandField pro každý záznam v ovládací prvek vázán na data. Tlačítko Odstranit umožňuje odstranit záznamy ze zdroje dat uživateli.

ShowEditButton

Zobrazí nebo skryje tlačítko pro úpravy v CommandField pro každý záznam v ovládací prvek vázán na data. Tlačítko Upravit umožňuje uživateli upravit záznam ze zdroje dat. Pokud uživatel klepne na tlačítko Upravit pro konkrétní záznam, který upravit tlačítko nahrazena aktualizaci a tlačítka Storno. Všechna ostatní příkazová tlačítka jsou také skryté.

ShowInsertButton

Zobrazí nebo skryje tlačítko Nový v CommandField pole. Nové tlačítko umožňuje vložit nový záznam ve zdroji dat uživateli. Po klepnutí na tlačítko Nový, je nahrazen tlačítko pro vložení a tlačítko Storno. Všechna ostatní příkazová tlačítka jsou také skryté.

PoznámkaPoznámka
Tato vlastnost platí pouze pro ovládací prvky vázané dat, které podporují vkládání operací, například DetailsView řízení.

ShowSelectButton

Zobrazí nebo skryje tlačítko vybrat v CommandField pro každý záznam v ovládací prvek vázán na data. Tlačítko pro výběr umožňuje uživateli vybrat záznam v ovládací prvek vázán na data.

Kromě toho můžete zrušit tlačítka zobrazena při záznamu ve úpravy nebo režim vkládání zobrazený nebo skrytý nastavením ShowCancelButton vlastnost.

PoznámkaPoznámka

Pokud je ovládací prvek vázán na data použita v kombinaci s ovládací prvek zdroje dat (například SqlDataSource řízení), ovládací prvek vázán na data lze využívat zdroje dat možnosti ovládacího prvku a poskytnout automatické odstranit, aktualizovat a vložení funkce. Další zdroje dat je nutné rutiny provádět tyto operace během příslušné události pro ovládací prvek vázán na data.

CommandField Pole zobrazeny odlišně v závislosti na tom, ve kterém se používá ovládací prvek vázán na data. Například GridView řízení zobrazí CommandField pole jako sloupec, zatímco DetailsView ovládací prvek zobrazí jako řádek.

Určete typ tlačítka pro zobrazení ButtonType vlastnost. Když ButtonType vlastnost ButtonType.Button nebo ButtonType.Link, můžete zadat text tlačítka zobrazit nastavením vlastnosti uvedené v následující tabulce.

Property

Popis

CancelText

Titulek tlačítka Storno.

DeleteText

Titulek pro tlačítko Odstranit.

EditText

Titulek na tlačítko Upravit.

InsertText

Titulek tlačítka Vložit.

PoznámkaPoznámka
Tato vlastnost platí pouze pro ovládací prvky vázané na data podpory například vložit operací, DetailsView řízení.

NewText

Titulek nové tlačítko.

PoznámkaPoznámka
Tato vlastnost platí pouze pro ovládací prvky vázané na data podpory například vložit operací, DetailsView řízení.

SelectText

Titulek pro tlačítko Vybrat.

UpdateText

Titulek pro tlačítko Aktualizovat.

Namísto zobrazení příkazové tlačítko nebo tlačítko odkaz, můžete obrázek tlačítka zobrazit nastavením ButtonType vlastnost ButtonType.Image a nastavením vlastnosti uvedené v následující tabulce.

Property

Popis

CancelImageUrl

Obrázek zobrazit tlačítka Storno

DeleteImageUrl

Obrázek zobrazit tlačítko Odstranit.

EditImageUrl

Obrázek tlačítka Upravit zobrazení.

InsertText

Zobrazit tlačítko Vložit obrázek.

PoznámkaPoznámka
Tato vlastnost platí pouze pro ovládací prvky vázané na data podpory například vložit operací, DetailsView řízení.

NewImageUrl

Obrázek zobrazení pro nové tlačítko.

PoznámkaPoznámka
Tato vlastnost platí pouze pro ovládací prvky vázané na data podpory například vložit operací, DetailsView řízení.

SelectImageUrl

Zobrazit tlačítko Vybrat obrázek.

UpdateImageUrl

Obrázek tlačítka Aktualizovat zobrazení.

Ve výchozím nastavení se po klepnutí na tlačítko v CommandField pole na všechny ověřovací ovládací prvky na stránce ověření. Chcete-li zabránit ověření nedochází při klepnutí na tlačítko Nastavit CausesValidation vlastnost false.

Můžete skrýt CommandField v nastavení ovládací prvek vázán na data Visible vlastnost false.

CommandField Pole umožňuje přizpůsobit sekce záhlaví a zápatí. Chcete-li zobrazit titulek v záhlaví nebo zápatí, nastavte HeaderText nebo FooterText vlastnosti, resp.. Namísto zobrazení textu v záhlaví, můžete zobrazit obraz nastavením HeaderImageUrl vlastnost. Skrýt záhlaví v CommandField objekt, nastavte ShowHeader vlastnost false.

PoznámkaPoznámka

Některé ovládací prvky vázané na data (například GridView řízení) lze zobrazit nebo skrýt záhlaví celé části ovládacího prvku. Tyto ovládací prvky vázané na data nepodporují ShowHeader vlastnost pro jednotlivá tlačítka pole. Zobrazit nebo skrýt záhlaví oddílu ovládací prvek vázán na data (Pokud je k dispozici), pomocí ovládacího prvku ShowHeader vlastnost.

Můžete také upravit vzhled CommandField (barvu písma, barvu pozadí a podobně) objektu nastavením vlastností stylu pro různé části pole. V následující tabulce jsou uvedeny vlastnosti různých stylů.

Vlastnost styl

Description

ControlStyle

Nastavení stylu pro podřízené ovládací prvky webového serveru z CommandField objektu.

FooterStyle

Nastavení stylu pro zápatí CommandField objektu.

HeaderStyle

Nastavení stylu pro sekce záhlaví CommandField objektu.

ItemStyle

Nastavení stylu pro položky dat CommandField objektu.

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít CommandField pole Zobrazit ovládací prvky pro úpravy záznamu v GridView řízení.<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>CommandField Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>CommandField Example</h3>

   <asp:gridview id="CustomersGridView" 
    datasourceid="CustomersSqlDataSource" 
    autogeneratecolumns="false"
    datakeynames="CustomerID" 
    runat="server">

    <columns>
     <asp:commandfield showeditbutton="true"
      headertext="Edit Controls"/>
     <asp:boundfield datafield="CustomerID"
      headertext="Customer ID" />
     <asp:boundfield datafield="CompanyName"
      headertext="Company Name"/>
     <asp:boundfield datafield="Address"
      headertext="Address"/>
     <asp:boundfield datafield="City"
      headertext="City"/>
     <asp:boundfield datafield="PostalCode"
      headertext="ZIP Code"/>
     <asp:boundfield datafield="Country"
      headertext="Country"/>
    </columns>

   </asp:gridview>

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="CustomersSqlDataSource" 
    selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
    updatecommand="Update Customers Set CompanyName=@CompanyName, Address=@Address, City=@City, PostalCode=@PostalCode, Country=@Country Where (CustomerID = @CustomerID)"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>"
    runat="server">
   </asp:sqldatasource>

  </form>
 </body>
</html>Následující příklad kódu ukazuje, jak použít CancelText, EditText, a UpdateText vlastnosti a přizpůsobení textu pro ovládací prvky pro úpravy.<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>CommandField Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>CommandField Example</h3>

   <asp:gridview id="CustomersGridView" 
    datasourceid="CustomersSqlDataSource" 
    autogeneratecolumns="false"
    datakeynames="CustomerID" 
    runat="server">

    <columns>
     <asp:commandfield showeditbutton="true"
      edittext="Edit Customer"
      canceltext="Discard"
      updatetext="Revise"
      headertext="Edit Controls"/>
     <asp:boundfield datafield="CustomerID"
      headertext="Customer ID" />
     <asp:boundfield datafield="CompanyName"
      headertext="Company Name"/>
     <asp:boundfield datafield="Address"
      headertext="Address"/>
     <asp:boundfield datafield="City"
      headertext="City"/>
     <asp:boundfield datafield="PostalCode"
      headertext="ZIP Code"/>
     <asp:boundfield datafield="Country"
      headertext="Country"/>
    </columns>

   </asp:gridview>

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="CustomersSqlDataSource" 
    selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
    updatecommand="Update Customers Set CompanyName=@CompanyName, Address=@Address, City=@City, PostalCode=@PostalCode, Country=@Country Where (CustomerID = @CustomerID)"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>"
    runat="server">
   </asp:sqldatasource>

  </form>
 </body>
</html>.NET Framework

Podporováno v: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (role Server Core není podporována), Windows Server 2008 R2 (role Server Core je podporována s aktualizací SP1 nebo novější, architektura Itanium není podporována)

.NET Framework nepodporuje některé verze platforem. Seznam podporovaných verzí naleznete v tématu .NET – požadavky na systém.

Všechny veřejné členy static (Shared v jazyce Visual Basic) tohoto typu jsou bezpečné pro přístup z více vláken. Není zaručeno, že členy instancí jsou bezpečné pro přístup z více vláken.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft