PropertiesValid – vlastnost
Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

BaseValidator.PropertiesValid – vlastnost

.NET Framework (current version)
 

Získá hodnotu, která označuje, zda ovládací prvek určený ControlToValidate vlastnost je platný ovládací prvek.

Obor názvů:   System.Web.UI.WebControls
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

protected bool PropertiesValid { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Boolean

truePokud je ovládací prvek určený ControlToValidate je platný ovládací prvek; jinak false.

Exception Condition
HttpException

Není zadána žádná hodnota v ControlToValidate vlastnost.

- nebo -

Vstupní ovládací prvek určený ControlToValidate na stránce nebyla nalezena vlastnost.

Použití PropertiesValid vlastnost k určení, zda ControlToValidate vlastnost obsahuje platný vstupní kontrolu.Platné vstupní ovládací prvek, jako ControlToValidate musí být vlastnost nastavena na ovládací prvek na stránce.

System_CAPS_notePoznámka

Tato vlastnost se používá především vývojáři ovládacího prvku.

.NET Framework
K dispozici od 1.1
Zpátky na začátek
Zobrazit:
© 2016 Microsoft