Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost BaseDataList.Caption

.NET Framework (current version)
 

Získá nebo nastaví text k vykreslení v elementu HTML záhlaví v ovládacím prvku. Tato vlastnost je poskytnuta usnadňují ovládacího prvku uživatelům pomocných zařízení.

Obor názvů:   System.Web.UI.WebControls
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

public virtual string Caption { get; set; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.String

Řetězec, který představuje text k vykreslení v elementu HTML záhlaví v ovládacím prvku. Výchozí hodnota je prázdný řetězec ("").

Použití Caption vlastnost zadat text k vykreslení v elementu HTML záhlaví v ovládacím prvku. Text, který zadáte poskytuje pomocných zařízení s popisem ovládacího prvku.

Chcete-li určit zarovnání titulku element HTML v ovládacím prvku, použijte CaptionAlign vlastnost.

Hodnota této vlastnosti-li nastaven, může být automaticky uloženy do souboru prostředků pomocí návrháře nástroje. Další informace naleznete v tématu LocalizableAttribute a ASP.NET Globalization and Localization.

.NET Framework
K dispozici od 1.1
Zpět na začátek
Zobrazit: