Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda BaseDataBoundControl.OnPagePreLoad (Object, EventArgs)

.NET Framework (current version)
 

Nastaví inicializovaný stav ovládacích prvků vázaných na data před načtením ovládacího prvku.

Obor názvů:   System.Web.UI.WebControls
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

protected virtual void OnPagePreLoad(
	object sender,
	EventArgs e
)

Parametry

sender
Type: System.Object

Page Který vyvolal událost.

e
Type: System.EventArgs

EventArgs Objekt, který obsahuje data události.

OnPagePreLoad Obslužná rutina události se používá k řízení při výskytu datové vazby v rámci životního cyklu stránky. Je to nastavením interní inicializovaný stav ovládacích prvků vázaných na data. Vzhledem k tomu, že ovládací prvek je inicializován stav je nastaven během PreLoad fázi životního cyklu stránky, OnDataPropertyChanged obslužná rutina události je volána vždy, když se po této fáze na signál, že ovládací prvek musí znovu vytvořit vazbu na jeho data před vykreslením změnil vlastnosti dat ovládacího prvku.

.NET Framework
K dispozici od 2.0
Zpět na začátek
Zobrazit: