Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost BaseDataBoundControl.IsUsingModelBinders

.NET Framework (current version)
 

Jakmile je implementována v odvozené třídě, získá hodnotu, která označuje, zda ovládací prvek používá model vazačů.

Obor názvů:   System.Web.UI.WebControls
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

protected virtual bool IsUsingModelBinders { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Boolean

true Pokud ovládací prvek používá model vazačů; jinak false. Výchozí hodnota je false.

.NET Framework
K dispozici od 4.5
Zpět na začátek
Zobrazit: