AbortTransaction – událost
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

TemplateControl.AbortTransaction – událost

 

Dochází, když uživatel ukončí transakci.

Obor názvů:   System.Web.UI
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

public event EventHandler AbortTransaction

Následující příklad kódu ukazuje vlastní obslužnou rutinu pro registraci AbortTransaction události.Protože TemplateControl je abstraktní třída, tento příklad kódu používá Page třídy, která je odvozena z TemplateControl třídy. Accountje třída, která podporuje Debit operace, která je transakční a musí být spuštěn jako jeden celek.Pokud jakákoli výjimka vyvolána během této operace, transakce je ukončena.

.NET Framework
K dispozici od 1.1
Zpátky na začátek
Zobrazit:
© 2015 Microsoft