Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Page.UniqueFilePathSuffix – vlastnost

.NET Framework (current version)
 

Získá jedinečnou příponu připojit v cestě k souboru pro ukládání do mezipaměti prohlížeče.

Obor názvů:   System.Web.UI
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

protected internal virtual string UniqueFilePathSuffix { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.String

Jedinečná přípona připojená k cestu k souboru.Výchozí hodnota je "__ufps =" plus jedinečné číslo 6 číslic.

UniqueFilePathSuffix Vlastnost vrací řetězec, který je přidán na konec cesty k souboru, pokud je požadováno pro ukládání do mezipaměti prohlížeče.Řetězec lze určit cestu k souboru přidružen konkrétní požadavek.

.NET Framework
K dispozici od 2.0
Zpátky na začátek
Zobrazit: