Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost Page.UICulture

.NET Framework (current version)
 

Toto rozhraní API podporuje infrastrukturu produkt a není určené pro použití přímo z vašeho kódu.

Nastaví ID uživatelské rozhraní (UI) pro Thread objekt přidružený k stránce.

Obor názvů:   System.Web.UI
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

[BrowsableAttribute(false)]
public string UICulture { get; set; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.String

ID uživatelského rozhraní.

Tato vlastnost je zástupce pro CurrentThread vlastnost. Jazyková verze je vlastnost spuštěné vlákno

Nastavte UICulture atribut v direktivě v souboru .aspx. Při požadavku na stránku dynamicky generované třídy nastaví hodnotu této vlastnosti. Kromě toho můžete také explicitně nastavit hodnotu UICulture vlastnost v v souboru Web.config.

.NET Framework
K dispozici od 1.1
Zpět na začátek
Zobrazit: