Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda IControlDesignerAccessor.GetDesignModeState ()

.NET Framework (current version)
 

Po implementaci získá stav z ovládacího prvku během používání na návrhové ploše.

Obor názvů:   System.Web.UI
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

IDictionary GetDesignModeState()

Návratová hodnota

Type: System.Collections.IDictionary

IDictionary Stavu ovládacího prvku.

Tato metoda se používá pouze pomocí návrháře ovládacího prvku.

.NET Framework
K dispozici od 2.0
Zpět na začátek
Zobrazit: