GetResourceKey – metoda
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

ControlBuilder.GetResourceKey – metoda ()

 

Toto rozhraní API podporuje infrastrukturu produkt a není určené k použití přímo z vašeho kódu.

Načte klíč prostředku pro tento ControlBuilder objektu.

Obor názvů:   System.Web.UI
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

public string GetResourceKey()

Vrácená hodnota

Type: System.String

Klíč prostředku pro tento ControlBuilder.

.NET Framework
K dispozici od 2.0
Zpátky na začátek
Zobrazit:
© 2016 Microsoft