Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Control.EnsureID ()

.NET Framework (current version)
 

Vytvoří identifikátor pro ovládací prvky, které nemají přiřazen identifikátor.

Obor názvů:   System.Web.UI
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

protected void EnsureID()

EnsureID Metoda generuje identifikátor pro ovládací prvky, které jsou obsaženy v jiném ovládacím prvku. Identifikátory jsou generovány pouze pro ovládací prvky, které nemají hodnotu přiřazenou ID vlastnost.

.NET Framework
K dispozici od 2.0
Zpět na začátek
Zobrazit: