RouteCollectionExtensions Class

Poskytuje rozšiřující metody pro registraci aplikací OWIN jako tras System.Web.

System.Object
  System.Web.Routing.RouteCollectionExtensions

Namespace:  System.Web.Routing
Assembly:  Microsoft.Owin.Host.SystemWeb (in Microsoft.Owin.Host.SystemWeb.dll)

public static class RouteCollectionExtensions

  NameDescription
Public methodStatic memberMapOwinPath(RouteCollection, String)Zaregistruje trasu pro výchozí aplikaci OWIN.
Public methodStatic memberMapOwinPath(RouteCollection, String, Action<IAppBuilder>)Vyvolá delegáta spuštění System.Action pro sestavení aplikace OWIN a pak pro něj v dané cestě zaregistruje trasu.
Public methodStatic memberMapOwinPath(RouteCollection, String, String) Zaregistruje trasu pro výchozí aplikaci OWIN.
Public methodStatic memberMapOwinPath(RouteCollection, String, String, Action<IAppBuilder>) Vyvolá delegáta spuštění System.Action pro sestavení aplikace OWIN a pak pro něj v dané cestě zaregistruje trasu.
Public methodStatic memberMapOwinPath<TApp>(RouteCollection, String, TApp) Zaregistruje trasu pro specifický vstupní bod aplikace OWIN.
Public methodStatic memberMapOwinPath<TApp>(RouteCollection, String, String, TApp) Zaregistruje trasu pro specifický vstupní bod aplikace OWIN.
Public methodStatic memberMapOwinRoute(RouteCollection, String, Action<IAppBuilder>)Poskytuje způsob pro definování tras pro kanál OWIN.
Public methodStatic memberMapOwinRoute(RouteCollection, String, String, Action<IAppBuilder>) Poskytuje způsob pro definování tras pro kanál OWIN.
Public methodStatic memberMapOwinRoute(RouteCollection, String, RouteValueDictionary, Action<IAppBuilder>) Poskytuje způsob pro definování tras pro kanál OWIN.
Public methodStatic memberMapOwinRoute(RouteCollection, String, String, RouteValueDictionary, Action<IAppBuilder>) Poskytuje způsob pro definování tras pro kanál OWIN.
Public methodStatic memberMapOwinRoute(RouteCollection, String, RouteValueDictionary, RouteValueDictionary, Action<IAppBuilder>) Poskytuje způsob pro definování tras pro kanál OWIN.
Public methodStatic memberMapOwinRoute(RouteCollection, String, String, RouteValueDictionary, RouteValueDictionary, Action<IAppBuilder>) Poskytuje způsob pro definování tras pro kanál OWIN.
Public methodStatic memberMapOwinRoute(RouteCollection, String, RouteValueDictionary, RouteValueDictionary, RouteValueDictionary, Action<IAppBuilder>) Poskytuje způsob pro definování tras pro kanál OWIN.
Public methodStatic memberMapOwinRoute(RouteCollection, String, String, RouteValueDictionary, RouteValueDictionary, RouteValueDictionary, Action<IAppBuilder>) Poskytuje způsob pro definování tras pro kanál OWIN.
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: