Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

VBRazorCodeLanguage.CreateCodeParser Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Vytvoří analyzátor kódu v objektu ParserBase.

Namespace:  System.Web.Razor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public override ParserBase CreateCodeParser()

Return Value

Type: System.Web.Razor.Parser.ParserBase
Analyzátor kódu v objektu ParserBase
Zobrazit: