Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ISymbol.OffsetStart Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Označuje počáteční posun symbolu.

Namespace:  System.Web.Razor.Tokenizer.Symbols
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

void OffsetStart(
	SourceLocation documentStart
)

Parameters

documentStart
Type: System.Web.Razor.Text.SourceLocation
Umístění, kde má být zahájen dokument
Zobrazit: