Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ISymbol.ChangeStart Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Změní umístění symbolu.

Namespace:  System.Web.Razor.Tokenizer.Symbols
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

void ChangeStart(
	SourceLocation newStart
)

Parameters

newStart
Type: System.Web.Razor.Text.SourceLocation
Nové umístění symbolu
Zobrazit: