Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ISymbol Interface

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Představuje rozhraní pro webový symbol syntaxe Razor.

Namespace:  System.Web.Razor.Tokenizer.Symbols
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public interface ISymbol

The ISymbol type exposes the following members.

  NameDescription
Public propertyContentTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Získá obsah symbolu.
Public propertyStartTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Získá umístění symbolu.
Top

  NameDescription
Public methodChangeStartTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Změní umístění symbolu.
Public methodOffsetStartTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Označuje počáteční posun symbolu.
Top

  NameDescription
Public Extension MethodGetContentTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Získá obsah této třídy SymbolExtensions. (Defined by SymbolExtensions.)
Top
Zobrazit: