Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CSharpTokenizer Properties

The CSharpTokenizer type exposes the following members.

  NameDescription
Protected property Buffer Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví vyrovnávací paměť pro tokenizátor. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Protected property CurrentCharacter Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá aktuální znak v tokenizátoru. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Protected property CurrentErrors Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá seznam aktuálních chyb syntaxe Razor. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Protected property CurrentLocation Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá aktuální umístění zdroje. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Protected property CurrentStart Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá aktuální začátek umístění zdroje. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Protected property CurrentState Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví aktuální stav stroje. (Inherited from StateMachine<TReturn>.)
Protected property EndOfFile Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá hodnotu udávající, zda je aktuální umístění tokenizátoru na konci souboru. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Protected property HaveContent Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá hodnotu udávající, zda tokenizátor má obsah. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Public property RazorCommentStarType Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá typ star objektu CSharpSymbolType. (Overrides Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.RazorCommentStarType.)
Public property RazorCommentTransitionType Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá typ přechodu komentáře syntaxe Razor pro objekt CSharpSymbolType. (Overrides Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.RazorCommentTransitionType.)
Public property RazorCommentType Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá typ komentáře syntaxe Razor pro objekt CSharpSymbolType. (Overrides Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.RazorCommentType.)
Public property Source Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá zdroj textového dokumentu. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Protected property StartState Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá stav počítače. (Overrides StateMachine<TReturn>.StartState.)
Top
Zobrazit: