Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CSharpTokenizer Class

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Představuje tokenizátor CSharp.

Namespace:  System.Web.Razor.Tokenizer
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public class CSharpTokenizer : Tokenizer<CSharpSymbol, CSharpSymbolType>

The CSharpTokenizer type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodCSharpTokenizerTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Inicializuje novou instanci třídy CSharpTokenizer.
Top

  NameDescription
Protected propertyBufferTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Získá nebo nastaví vyrovnávací paměť pro tokenizátor. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Protected propertyCurrentCharacterTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Získá aktuální znak v tokenizátoru. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Protected propertyCurrentErrorsTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Získá seznam aktuálních chyb syntaxe Razor. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Protected propertyCurrentLocationTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Získá aktuální umístění zdroje. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Protected propertyCurrentStartTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Získá aktuální začátek umístění zdroje. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Protected propertyCurrentStateTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Získá nebo nastaví aktuální stav stroje. (Inherited from StateMachine<TReturn>.)
Protected propertyEndOfFileTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Získá hodnotu udávající, zda je aktuální umístění tokenizátoru na konci souboru. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Protected propertyHaveContentTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Získá hodnotu udávající, zda tokenizátor má obsah. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Public propertyRazorCommentStarTypeTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Získá typ star objektu CSharpSymbolType. (Overrides Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.RazorCommentStarType.)
Public propertyRazorCommentTransitionTypeTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Získá typ přechodu komentáře syntaxe Razor pro objekt CSharpSymbolType. (Overrides Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.RazorCommentTransitionType.)
Public propertyRazorCommentTypeTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Získá typ komentáře syntaxe Razor pro objekt CSharpSymbolType. (Overrides Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.RazorCommentType.)
Public propertySourceTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Získá zdroj textového dokumentu. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Protected propertyStartStateTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Získá stav počítače. (Overrides StateMachine<TReturn>.StartState.)
Top

  NameDescription
Protected methodAfterRazorCommentTransitionTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Vrátí výsledek po přechodu komentáře syntaxe Razor. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Protected methodAtTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Určuje, zda vyrovnávací paměť s dopředným vyhledáváním obsahuje očekávaný řetězec. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Protected methodCharOrWhiteSpaceVrátí delegáta funkce, který přijme parametr znaku a vrátí hodnotu, která označuje, zda se parametr znaku rovná zadanému znaku nebo prázdnému znaku. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Protected methodCreateSymbolTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Vytvoří symbol tokenizátoru CSharp. (Overrides Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.CreateSymbol(SourceLocation, String, TSymbolType, IEnumerable<RazorError>).)
Protected methodEndSymbol(TSymbolType)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Vrací typ symbolu konce jazyka používaný tokenizátorem. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Protected methodEndSymbol(SourceLocation, TSymbolType)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Vrací typ symbolu konce jazyka používaný tokenizátorem. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Protected methodMoveNextTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Přečte další znak ze čtečky kódu. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Public methodNextSymbolTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Zobrazí další symbol, který má být použit. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Protected methodPeekTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Přečte další symbol v kódu. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Protected methodRazorCommentBodyTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Analyzuje text komentáře Razor. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Public methodResetTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Nastaví tokenizátor do počátečního stavu. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Protected methodResumeSymbolTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Pokračuje ve zpracování s použitím předchozího typu symbolu jazyka. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Protected methodSingleTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Použije jeden typ symbolu. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Protected methodStartSymbolTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Vrátí počáteční symbol použitý v dané třídě. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Protected methodStay()Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Zůstane ve stroji během přechodu. (Inherited from StateMachine<TReturn>.)
Protected methodStay(TReturn)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Zůstane ve stroji během přechodu se zadaným výstupem. (Inherited from StateMachine<TReturn>.)
Protected methodStopTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Zakáže stroj při přechodu. (Inherited from StateMachine<TReturn>.)
Protected methodTakeAllTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Použije řetězec, pokud je nalezen ve vyrovnávací paměti s dopředným vyhledáváním, pro vyrovnávací paměť tokenizátoru. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Protected methodTakeCurrentTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Přijme aktuální znak do vyrovnávací paměti. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Protected methodTakeStringTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Přijme daný vstupní řetězec do vyrovnávací paměti. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Protected methodTakeUntilAnalyzuje zdrojový dokument, dokud nebude splněna podmínka uvedená v predikátu nebo nebude dosaženo konce souboru. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Protected methodTransition(StateMachine<TReturn>.State)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Udává nový přechod stavu. (Inherited from StateMachine<TReturn>.)
Protected methodTransition(TReturn, StateMachine<TReturn>.State)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Udává nový přechod stavu se zadaným výstupem. (Inherited from StateMachine<TReturn>.)
Protected methodTurnTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Popisuje proces měnící stav. (Inherited from StateMachine<TReturn>.)
Top

  NameDescription
Explicit interface implemetationPrivate methodITokenizer.NextSymbolTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Vrátí další typ symbolu jazyka. (Inherited from Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: