Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CSharpHelpers Methods

The CSharpHelpers type exposes the following members.

  NameDescription
Public method Static member IsIdentifierPart Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda lze zadaný znak použít pro identifikátor.
Public method Static member IsIdentifierStart Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda lze zadaný znak použít jako počáteční znak identifikátoru.
Public method Static member IsRealLiteralSuffix Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je zadaný znak příponou literálu pro reálná čísla.
Top
Zobrazit: