Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CSharpHelpers Class

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Poskytuje pomocné funkce pro tokenizátor CSharp.

System.Object
  System.Web.Razor.Tokenizer.CSharpHelpers

Namespace:  System.Web.Razor.Tokenizer
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public static class CSharpHelpers

The CSharpHelpers type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodStatic memberIsIdentifierPartTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Určuje, zda lze zadaný znak použít pro identifikátor.
Public methodStatic memberIsIdentifierStartTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Určuje, zda lze zadaný znak použít jako počáteční znak identifikátoru.
Public methodStatic memberIsRealLiteralSuffixTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Určuje, zda je zadaný znak příponou literálu pro reálná čísla.
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: