Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TextDocumentReader Methods

The TextDocumentReader type exposes the following members.

  NameDescription
Public method Close (Inherited from TextReader.)
Public method CreateObjRef Security Critical. (Inherited from MarshalByRefObject.)
Public method Dispose() (Inherited from TextReader.)
Protected method Dispose(Boolean) (Inherited from TextReader.)
Public method Equals (Inherited from Object.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Public method GetLifetimeService Security Critical. (Inherited from MarshalByRefObject.)
Public method GetType (Inherited from Object.)
Public method InitializeLifetimeService Security Critical. (Inherited from MarshalByRefObject.)
Protected method MemberwiseClone() (Inherited from Object.)
Protected method MemberwiseClone(Boolean) (Inherited from MarshalByRefObject.)
Public method Peek Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vrací další textový dokument k načtení. (Overrides TextReader.Peek().)
Public method Read() Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Načte zadaný textový dokument. (Overrides TextReader.Read().)
Public method Read(Char[], Int32, Int32) (Inherited from TextReader.)
Public method ReadAsync (Inherited from TextReader.)
Public method ReadBlock (Inherited from TextReader.)
Public method ReadBlockAsync (Inherited from TextReader.)
Public method ReadLine (Inherited from TextReader.)
Public method ReadLineAsync (Inherited from TextReader.)
Public method ReadToEnd (Inherited from TextReader.)
Public method ReadToEndAsync (Inherited from TextReader.)
Public method ToString (Inherited from Object.)
Top
Zobrazit: