Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TextDocumentReader.Location Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá umístění dokumentu.

Namespace:  System.Web.Razor.Text
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public SourceLocation Location { get; }

Property Value

Type: System.Web.Razor.Text.SourceLocation
Umístění dokumentu

Implements

ITextDocument.Location
Zobrazit: