Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TextChange Constructor

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Inicializuje novou instanci třídy TextChange.

Namespace:  System.Web.Razor.Text
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public TextChange(
	int oldPosition,
	int oldLength,
	ITextBuffer oldBuffer,
	int newPosition,
	int newLength,
	ITextBuffer newBuffer
)

Parameters

oldPosition
Type: System.Int32
Umístění změny textu ve snímku bezprostředně před provedením změny.
oldLength
Type: System.Int32
Délka původního textu.
oldBuffer
Type: System.Web.Razor.Text.ITextBuffer
Vyrovnávací paměť původního textu.
newPosition
Type: System.Int32
Umístění změny textu ve snímku bezprostředně po provedení změny.
newLength
Type: System.Int32
Délka nového textu.
newBuffer
Type: System.Web.Razor.Text.ITextBuffer
Vyrovnávací paměť nového textu.
Zobrazit: