Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TextBufferReader Constructor

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Inicializuje novou instanci třídy TextBufferReader.

Namespace:  System.Web.Razor.Text
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public TextBufferReader(
	ITextBuffer buffer
)

Parameters

buffer
Type: System.Web.Razor.Text.ITextBuffer
Textová vyrovnávací paměť k načtení
Zobrazit: