Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TextBufferReader.Dispose Method

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Public method Dispose() (Inherited from TextReader.)
Protected method Dispose(Boolean) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Uvolní nespravované prostředky využívané třídou TextBufferReader a volitelně také spravované prostředky. (Overrides TextReader.Dispose(Boolean).)
Top
Zobrazit: