Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SourceLocationTracker Methods

The SourceLocationTracker type exposes the following members.

  NameDescription
Public method Static member CalculateNewLocation Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vypočítá nové umístění zdroje.
Public method Equals (Inherited from Object.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Public method GetType (Inherited from Object.)
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method ToString (Inherited from Object.)
Public method UpdateLocation(String) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Aktualizuje umístění zdroje.
Public method UpdateLocation(Char, Char) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Aktualizuje umístění zdroje.
Top
Zobrazit: