Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SourceLocationTracker.CurrentLocation Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví aktuální umístění zdroje.

Namespace:  System.Web.Razor.Text
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public SourceLocation CurrentLocation { get; set; }

Property Value

Type: System.Web.Razor.Text.SourceLocation
Aktuální umístění zdroje
Zobrazit: