Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SourceLocation.CompareTo Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Porovná aktuální objekt s druhým objektem.

Namespace:  System.Web.Razor.Text
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public int CompareTo(
	SourceLocation other
)

Parameters

other
Type: System.Web.Razor.Text.SourceLocation
Objekt k porovnání

Return Value

Type: System.Int32
Hodnota porovnávaných objektů

Implements

IComparable<T>.CompareTo(T)
Zobrazit: