Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SourceLocation.Advance Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Posune zadaný objekt do daného umístění.

Namespace:  System.Web.Razor.Text
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public static SourceLocation Advance(
	SourceLocation left,
	string text
)

Parameters

left
Type: System.Web.Razor.Text.SourceLocation
Umístění, do kterého má být objekt posunut
text
Type: System.String
Text, který se posune do daného umístění

Return Value

Type: System.Web.Razor.Text.SourceLocation
Umístění zdroje
Zobrazit: