Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SeekableTextReader.Read Method

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Public method Read() Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Přečte další znak ze čtečky textu a posune znakovou pozici o jeden znak. (Overrides TextReader.Read().)
Public method Read(Char[], Int32, Int32) (Inherited from TextReader.)
Top
Zobrazit: