Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

LookaheadTextReader Class

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Namespace:  System.Web.Razor.Text
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public abstract class LookaheadTextReader : TextReader

The LookaheadTextReader type exposes the following members.

  NameDescription
Protected methodLookaheadTextReaderTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.
Top

  NameDescription
Public propertyCurrentLocationTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.
Top

  NameDescription
Public methodBeginLookaheadTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.
Public methodCancelBacktrackTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.
Public methodClose (Inherited from TextReader.)
Public methodCreateObjRefSecurity Critical. (Inherited from MarshalByRefObject.)
Public methodDispose() (Inherited from TextReader.)
Protected methodDispose(Boolean) (Inherited from TextReader.)
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetLifetimeServiceSecurity Critical. (Inherited from MarshalByRefObject.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Public methodInitializeLifetimeServiceSecurity Critical. (Inherited from MarshalByRefObject.)
Protected methodMemberwiseClone() (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone(Boolean) (Inherited from MarshalByRefObject.)
Public methodPeek (Inherited from TextReader.)
Public methodRead() (Inherited from TextReader.)
Public methodRead(Char[], Int32, Int32) (Inherited from TextReader.)
Public methodReadAsync (Inherited from TextReader.)
Public methodReadBlock (Inherited from TextReader.)
Public methodReadBlockAsync (Inherited from TextReader.)
Public methodReadLine (Inherited from TextReader.)
Public methodReadLineAsync (Inherited from TextReader.)
Public methodReadToEnd (Inherited from TextReader.)
Public methodReadToEndAsync (Inherited from TextReader.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: