Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

BufferingTextReader Methods

The BufferingTextReader type exposes the following members.

  NameDescription
Public method BeginLookahead Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Spustí operaci vyrovnávací paměti s dopředným vyhledáváním pro tento objekt BufferingTextReader. (Overrides LookaheadTextReader.BeginLookahead().)
Public method CancelBacktrack Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Zruší kontext zpětného kroku spojený s operací vyrovnávací paměti s dopředným vyhledáváním. (Overrides LookaheadTextReader.CancelBacktrack().)
Public method Close (Inherited from TextReader.)
Public method CreateObjRef Security Critical. (Inherited from MarshalByRefObject.)
Public method Dispose() (Inherited from TextReader.)
Protected method Dispose(Boolean) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Uvolní nespravované prostředky využívané aktuální instancí této třídy a volitelně také spravované prostředky. (Overrides TextReader.Dispose(Boolean).)
Public method Equals (Inherited from Object.)
Protected method ExpandBuffer Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Přečte další znak ze čtečky textu a přidá ho do vyrovnávací paměti s dopředným vyhledáváním.
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Public method GetLifetimeService Security Critical. (Inherited from MarshalByRefObject.)
Public method GetType (Inherited from Object.)
Public method InitializeLifetimeService Security Critical. (Inherited from MarshalByRefObject.)
Protected method MemberwiseClone() (Inherited from Object.)
Protected method MemberwiseClone(Boolean) (Inherited from MarshalByRefObject.)
Protected method NextCharacter Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Přejde z pozice ve vyrovnávací paměti na další znak.
Public method Peek Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vrátí aktuální znak ve vyrovnávací paměti. (Overrides TextReader.Peek().)
Public method Read() Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vrátí aktuální znak z vyrovnávací paměti a přejde z pozice ve vyrovnávací paměti na další znak. (Overrides TextReader.Read().)
Public method Read(Char[], Int32, Int32) (Inherited from TextReader.)
Public method ReadAsync (Inherited from TextReader.)
Public method ReadBlock (Inherited from TextReader.)
Public method ReadBlockAsync (Inherited from TextReader.)
Public method ReadLine (Inherited from TextReader.)
Public method ReadLineAsync (Inherited from TextReader.)
Public method ReadToEnd (Inherited from TextReader.)
Public method ReadToEndAsync (Inherited from TextReader.)
Public method ToString (Inherited from Object.)
Top
Zobrazit: