Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

BufferingTextReader.CurrentCharacter Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá aktuální znak ve vyrovnávací paměti.

Namespace:  System.Web.Razor.Text
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected virtual int CurrentCharacter { get; }

Property Value

Type: System.Int32
Aktuální znak ve vyrovnávací paměti
Zobrazit: