Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RazorTemplateEngine.CreateCodeGenerator Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Vytvoří generátor kódu.

Namespace:  System.Web.Razor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected internal virtual RazorCodeGenerator CreateCodeGenerator(
	string className,
	string rootNamespace,
	string sourceFileName
)

Parameters

className
Type: System.String
Název generované třídy
rootNamespace
Type: System.String
Obor názvů, ve kterém bude umístěna generovaná třída
sourceFileName
Type: System.String
Název souboru, který se má použít v řádkových direktivách pragma
Zobrazit: