Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RazorEngineHost.DecorateCodeParser Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Vrátí metody jako analyzátor kódu Razor pro konkrétní jazyk pomocí zadaného analyzátoru jazyka.

Namespace:  System.Web.Razor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public virtual ParserBase DecorateCodeParser(
	ParserBase incomingCodeParser
)

Parameters

incomingCodeParser
Type: System.Web.Razor.Parser.ParserBase
Analyzátor kódu jazyka C# nebo Visual Basic

Return Value

Type: System.Web.Razor.Parser.ParserBase
Metody jako analyzátor kódu Razor pro konkrétní jazyk pomocí zadaného analyzátoru jazyka
Zobrazit: