Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RazorEditorParser Properties

The RazorEditorParser type exposes the following members.

  NameDescription
Public property CurrentParseTree Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá aktuální strom analýzy.
Public property FileName Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví název souboru dokumentu, který má být analyzován.
Public property Host Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví hostitele pro danou analýzu.
Public property LastResultProvisional Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví hodnotu udávající, zda poslední výsledek analýzy byl podmíněně přijat pro další dílčí analýzu.
Top
Zobrazit: