Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RazorEditorParser Methods

The RazorEditorParser type exposes the following members.

  NameDescription
Public method CheckForStructureChanges Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda změna způsobí strukturální změnu dokumentu. Pokud ne, použije ji na stávající strom. Pokud by došlo ke strukturální změně, automaticky spustí opakovanou analýzu.
Public method Dispose() Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Uvolní všechny prostředky používané aktuální instancí třídy RazorEditorParser.
Protected method Dispose(Boolean) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Uvolní nespravované prostředky využívané třídou RazorEditorParser a volitelně také spravované prostředky.
Public method Equals (Inherited from Object.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GetAutoCompleteString Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Načte řetězec automatického dokončování.
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Public method GetType (Inherited from Object.)
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method ToString (Inherited from Object.)
Top
Zobrazit: