Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RazorEditorParser.CheckForStructureChanges Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Určuje, zda změna způsobí strukturální změnu dokumentu. Pokud ne, použije ji na stávající strom. Pokud by došlo ke strukturální změně, automaticky spustí opakovanou analýzu.

Namespace:  System.Web.Razor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public virtual PartialParseResult CheckForStructureChanges(
	TextChange change
)

Parameters

change
Type: System.Web.Razor.Text.TextChange
Změna, která má být použit na strom analýzy

Return Value

Type: System.Web.Razor.PartialParseResult
Hodnota PartialParseResult udávající výsledek přírůstkové analýzy
Zobrazit: