Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RazorDirectiveAttribute Constructor

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Inicializuje novou instanci třídy RazorDirectiveAttribute.

Namespace:  System.Web.Razor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public RazorDirectiveAttribute(
	string name,
	string value
)

Parameters

name
Type: System.String
Název atributu
value
Type: System.String
Hodnota atributu.
Zobrazit: