Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RazorCodeLanguage.CreateCodeParser Method

Vytvoří analyzátor kódu pro jazyk kódu Razor.

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Namespace:  System.Web.Razor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public abstract ParserBase CreateCodeParser()

Return Value

Type: System.Web.Razor.Parser.ParserBase
Analyzátor kódu pro jazyk kódu Razor
Zobrazit: